Stör inte männen

Det problematiska är inte att vårt badhus har haft fyra plask  och lek kvällar för kvinnor. Det problematiska är vilka värderingar som ligger bakom ett beslut om den typen av verksamhet som är könssegregerad. När det här startade i Västerås för många år sedan såg samhället annorlunda ut. Idag hänvisar man att det då handlade om motiv som vattenvana och simkunnighet.
Det som har hänt i vårt land är att vi har tagit emot många människor som har andra värderingar än våra svenska. De har en annan kultur och en annan syn på jämställdhet. Det finns män som styrs av patriarkala värderingar som säger att kvinnan inte får bada när det finns en man i lokalen. En del hänvisar till religion. Jag har läst en del om andra religioner men hittills inte hittat varken i bibeln eller koranen om att det står att män och kvinnor inte får bada tillsammans. Så hänvisningar till religion håller inte. Det här är en värderingsfråga och det handlar om jämställdhet.


Att det finns män som bedriver förtryck mot kvinnor i form av att upprätthålla patriarkala värderingar är något som vi politiker inte får blunda för. Det finns många tjejer i vårt land som lever i en hederskultur med den här typen av värderingar. Dessa tjejer behöver vår hjälp. de behöver att vi står upp för ett fritt jämställt samhälle där vi i det offentliga rummet inte har könssegregering. Det är i den här kontexten som det blir problematiskt med kvinnokvällar på badhus. Tillåter vi det så kommer vi ha kvinnor som får ännu svårare med sin frigörelse från dessa strukturer. Det vill jag inte bidra till.
Jag tror på ett öppet samhälle där alla får delta.


Vi ska inte äventyra den jämställdhet som byggts upp i vårt land under många år genom att anpassa oss till unkna värderingar om att kvinnor ska styras av män. Vi ska stå upp för kvinnors frihet och rätt att delta på samma villkor.


Jag är glad att svensk skollag fick stöd i Europadomstolen häromdagen. De var tydliga med att föräldrar inte av religiösa skäl kan förvägra flickor eller pojkar att delta i simundervisning.
Simundervisning behövs. Vill man inte visa sin kropp oavsett skäl så finns burkini.
På många håll i vårt land har det skett övergrepp på simhallar mot kvinnor. Här måste vi ta tag i problematiken och stänga av de som inte kan uppföra sig och visa respekt. Lösningen på män som inte kan hålla sina hormoner i schack kan aldrig vara att vi stänger in kvinnorna. Stäng av och lagför de män som begår övergrepp.Kommentarer