Välkommen till min blogg

Välkommen att följa mina tankar, liv och leverne.

fredag 18 november 2016

Livet

Idag hade Västerås stad näringslivsrådslag. Ett stort antal företag närvarande plus politiker och en del tjänstemän från Västerås stad. En av frågorna som ställdes i mentimeter innan var "vad håller dig vaken om natten?"
Ett av svaren som var starkt markerat var livet. Livet är ju det som drabbar oss alla.
Den här veckan har vi fått känna på igen hur det är att vara en stor familj och bli drabbade av vinterkräksjukan. Det är inte något jag rekommenderar. Många sängkläder blir det att tvätta på kort tid.
Nu är alla friska och på benen igen men det var en pärs att ta sig igenom.


I onsdags kväll hade vi dialogmöte med förskolechefer. Det var en bra kväll som gav mycket energi.


Igår var jag på fm på 60 plus mässan på Bombardier hallen. Träffade många trevliga mässbesökare och några andra utställare.


På torsdagskvällen hade vi både styrelsemöte med partiet och ett medlemsmöte. Tack alla som kom. Det inspirerade och gav energi.


Jobbdagen idag avslutades på em med en utbildning som handlade om barn med funktionsnedsättningar. Barnombudsmannen var där och presenterade sin rapport respekt som är en kartläggning över hur unga upplever sin skolsituation. Bra diskussioner hade vi. Mycket handlar om bemötande. Alltid bästa möjliga möte i alla situationer.fredag 11 november 2016

Vilans läkande kraft

Ni är säkert några som undrar hur det gått med Leia vår vita varg (hund). Leia opererades för två veckor sedan. Hennes livmoder var inflammerad och full med var. Hon mådde riktigt dåligt innan operationen.

Här är hon häromdagenHär är hon hos veterinären när hon var sjuk.


Leia fullkomligt älskar snön. Nu busar och leker hon när vi går ut. Det är jätteskönt. Hon har lite konvalescens kvar då hon inte fullt ut fått tillbaka aptiten men det är på god väg. De säger att det tar upp till 4 veckor att återhämta sig fullt ut efter en sån här operation.Ett tryggt Västerås för alla

Igår kväll hade vi sammanträde med kommunfullmäktige. Det var som vanligt ett långt möte. Det hör till ovanligheterna att vi är klara före kl 23.00 som är den överrenskomna sluttiden. Långa möten är inte alltid dåligt. Ibland behöver vi bryta åsikter flera varv innan vi gemensamt kan komma fram till bra lösningar. Dessvärre är kommunfullmäktige sällan en sådan kreativ plats. Ofta har de flesta en klar bild över hur de står i en viss fråga och då håller de flesta fast vid den bilden.


Igår pratade vi bland annat om trygghetsfrågan. Framförallt i stadsdelen Bäckby. Nu ska man inte stigmatisera en hel stadsdel eftersom det vinns olika verklighetsbilder i den stadsdelen. Men den otrygghet som många upplever måste vi politiker ta på allvar och göra vårt yttersta för att komma till rätta med.


Kommunpolitiken har ett begränsat kompetensområde. Vi vill alla att de som bränner bilar ska åka fast och lagföras. Den frågan har vi små möjligheter att påverka i. Ja vi kan och vi har gjort ansökningar om kameraövervakning. Men dels fick vi ett avslag och dels har de kameror som satts upp blivit vandaliserade. Det är inte så enkelt då. Från kommunens håll har vi tryckt på polisen och framfört starka önskemål om att vi vill ha en fast polisnärvaro i de västra stadsdelarna. Det är viktigt. Dock är det inte kommunen som bestämmer i frågan.


Kommunen har tagit initiativ till ett omfattande arbete på Bäckby. Det innehåller både fysiska förändringar som ombyggnad av centrum, omdragning av bussgatan, fler bostäder mm Det innehåller också samverkan mellan polis och socialtjänst i sociala insatsgrupper. Det innehåller medverkan av föreningsliv, projekt med here for you, gröna stråk, plus lite till.
Alla goda idéer om hur trygghetsarbetet kan utvecklas tar vi tacksamt emot. Både det som rör kortsiktiga insatser av mer akut karaktär och det som rör det långsiktiga arbetet.


Jag vill ha ett Västerås som håller ihop. Jag vill inte ha mer av polarisering. Jag vill ha ett Västerås där vi respekterar varandra och där vi gemensamt älskar vår stad och vårt land. Oavsett vilken bakgrund man kommer ifrån. Jag vill ha ett Västerås med ett blomstrande näringsliv. Där alla som har möjlighet har ett jobb att gå till. Jobbskapandet är oerhört viktigt om man ska lyckas med det långsiktiga trygghetsarbetet. Att leva i utanförskap mår ingen bra i. Här tror jag att vi kan göra mer.


Trygghet börjar i det lilla. Familjen, vänner, de små gemenskaperna. Ett litet barn föds inte till bilbrännare. Familjens betydelse för det goda trygga samhället kan inte överskattas. Familjer måste ges bra förutsättningar att vara goda värdeöverförare på våra barn. Så skapar vi ett tryggt samhälle som håller ihop.

onsdag 9 november 2016

Vilken rysare

Jag vaknade klockan 5 i morse och hoppades att det skulle vara klart. Rösträkningen i det amerikanska presidentvalet. Men så var inte fallet. Det blev nästan två timmar av nagelbitning näe jag biter inte på naglarna men ni vet känslan. Spännande var det väldigt länge och det var ganska jämnt.
Till slut stod det klart det jag misstänkte och det som många hade fruktat. USAs nästa president kommer att heta Donald Trump.


Jag måste erkänna att jag faktiskt inte var speciellt överraskad. Både media och opinionsinstitut hade underskattat honom. Röstandet tror jag i första hand inte var röster för honom utan mot den andra kandidaten Hillary Clinton. Hillary sågs av många som en del av etablissemanget.
Här har vi en viktig lärdom att dra inför vårt nästa val 2018. Politiker får aldrig bli en del av etablissemanget på ett negativt sätt. Vi är medborgarnas representanter för att förvalta ett förtroende och de skattemedel vi är satta att förfoga över på bästa möjliga kloka sätt. Tjänstemannaorganisationen oavsett om det är riksdagen eller stadshuset är våra verktyg att få politiska beslut förverkligade.


Strömningarna som visade sig tydligt i USA i detta val är strömningar som vi ser runt om i Europa. En protest över att folkvalda inte har tagit de utmaningar människor lever i på allvar. Många människor i USA lever fortfarande med sviter efter de som fick lämna hus och hem i finanskrisen. Många har fått uppleva hur jobb har försvunnit. Det finns en etablerad ilska över att det inte har presenterats så många lösningar från politiskt håll. Många har menat också att politiken har styrts från Wallstreet. Att kronor och ören har varit viktigare än människorna. Oavsett om det finns något bakom det så är det en signal. En signal om att politiken befunnit sig för långt borta.


Som politiker och förtroendevald får man aldrig vara system kramare. En duktig politiker kan parera och vara så pass pragmatisk att man faktiskt kan ändra sig när tiderna förändras.
I Europa har vi en stor utmaning med alla människor som är på flykt. Det har aldrig varit så många människor någonsin totalt sett. Nu är inte alla i Europa vilket det ibland kan låta i debatten. Men väldigt många.


Det ställer höga krav på politiker för att få det här med integrationen att fungera. Det löser sig inte självt. Det är ett strategiskt arbete med värderingar, med språk, med validering, med möjlighet att starta företag, möjlighet till praktik, utbildning som faktiskt gör skillnad. Det kostar pengar, det kostar mänskliga resurser.


Ändå tror jag att det berikar vårt samhälle när många kulturer mötes. Det är dock viktigt att inte glömma bort vår egen identitet. Jag tror att svenskar är ett av världens mest konflikträdda folk. Så konflikträdda att vi i vår iver att anpassa oss efter alla andra så att det inte ska uppstå konfliketer så har vi trampat på vår egen identitet och vissa traditioner som tidigare varit viktiga för vårt land. Jag tycker att det är viktigt att stå upp för gemensamma värden. Alla människors unika och okränkbara värde är ingenting som vi ska kompromissa med. Rätten att göra sin röst hörd är inte heller något som ska vara föremål för inskränkningar.


Jag gratulerar herr Trump även om det inte finns mycket av det han säger som jag kan stå bakom. Största problemet är att det är svårt att få grepp om vad han tycker egentligen. Valrörelsen har inte handlat om de stora framtidsutmaningarna för USA utan istället om hans kvinnosyn, mailservrar och ett koppel av dåliga skämt.
Men någonstans tror jag ändå att Trump vill väl. Han drivs av en vilja att faktiskt ta tillbaka något av det han upplever att USA har förlorat. Stoltheten att vara amerikan, möjligheten att göra maskrosresor mm. "Make America great again" var hans slogan under valkampanjen.


Men de konkreta budskapen har ofta svajat från herr Trump. Det skapar en osäkerhet och en instabilitet. Det påverkar marknaden negativt. Jag som har arbetat i finansbranschen vet att marknaden tycker inte om osäkerhet. Marknaden vill ha stabila långsiktiga regler. Därför känner jag en viss oro in för vad som kommer att hända. I Västerås har vi många export men också importberoende företag. Om det blir för stora svängningar på marknaden kanske framförallt på dollarkursen riskerar många företag här att påverkas negativt.


Samtidigt ska man inte oroas för mycket i onödan. Trots allt så har presidenten en begränsad makt. Med duktiga rådgivare så behöver det inte bli så illa som många är rädda för.

tisdag 8 november 2016

Stabilitet och stabila regler

Vi lever i en osäker värld. Det gör att behovet av stabila spelregler är alltmer viktigt.
I natt får vi svaret på vem som blir nästa president i USA. Jag hoppas för Västerås skull att det blir Hillary Clinton. Hon är den av kandidaterna som står för stabilitet och tydlighet. Det behöver våra exportberoende företag i Västerås.
Mr Trump står för en instabilitet och det kan få riktigt jobbiga konsekvenser på marknaden. Instablitet är aldrig bra när man ska göra affärer.


Lycka till Hillary och jag håller tummarna för dig!

När blev Inera mina barns vårdnadshavare?

Mina vårdkontakter som man når via 1177 är bra. Det gör vården mer tillgänglig. Man slipper sitta i telefonköer eller vänta på att bli uppringd. Många ärenden kan man utföra via mina vårdkontakter. Det underlättar mycket när man är förälder till funktionshindrade barn och har ett antal vårdkontakter med olika mottagningar.


Men när barnen fyller 13 år då blir man utkastad som förälder. Då har företaget Inera som tagit fram systemet. Ett företag som ägs av SKL rekommenderat alla landsting att från 13 års ålder så har barnet integritet i förhållande till sina vårdnadshavare och dessa får då inte agera som ombud till barnet.
Det innebär att jag som förälder inte har tillgång till mitt barns journal, jag kan inte förnya recept digitalt, jag kan inte av eller omboka besök via nätet. Jag kan inte automatiskt få några påminnelser tillbokade tider. Hur tänkte man här? Varför ska jag som inte direkt har valt att ha alla dessa kontakter straffas? Varför ska jag behöva lägga ännu mer onödig tid för att få hjälp med avdelning enkla ärenden?


Det man hänvisar till vad gäller integriteten är att besök på ungdomsmottagningar ska vara hemliga för föräldrar. Att få p piller utskrivna ska också vara hemligt. Men hemligstämpla detta då om det nu är ett problem? Det behöver ju inte drabba alla vårdkontakter.


Nu säger den politiska majoriteten att man ska kunna få undantag från de olika mottagningarna. Grattis till det extra jobbet man får.


Tydligen har företaget Inera tagit över min roll som vårdnadshavare. Ett anonymt företag som tydligen ägs av  SKL Sveriges kommuner och landsting. Jag har som privatperson inte någon möjlighet att överklaga detta beslut. Politikerna i landstinget hänvisar till Ineras riktlinjer som "alla landsting" har accepterat. Men då kanske ni anonyma beslutsfattare som inskränker min och många andras vardag kan ta över uppgiften också, att säkerställa att jag alltid har aktuella recept, att beställa hjälpmedel, att säkerställa att bokade besök fungerar.


Detta med en obegriplig 13 års gräns borde ändras omedelbart. Det finns ingen naturlig gräns att sätta just 13 år. Gör om gör rätt! Vårdnadshavare är vårdnadshavare till barnet är 18 år inte till barnet är 13.


Vi lever i en demokrati med folkvalda representanter. Då bör beslut fattas av folkvalda representanter. Inte av ett anonymt bolag utan ansvar för vilka konsekvenser deras riktlinjer får.
Ett funktionshindrat barn kan inte ta ansvar för receptförnyelse och boka nödvändiga besök. Då om någon gång behövs stöd från mig som vårdnadshavare. Det stödet förvägrar Inera mig att ge mitt barn.

lördag 5 november 2016

Frihet måste få kosta

Som Kristdemokrat värnar jag människans frihet. En viktig frihetsreform är LOV, lagen om valfrihet. Den tillämpas främst inom äldreomsorgen. Inom äldreomsorgen går det ut på att man certifierar ett antal utförare som får utföra exempelvis hemtjänst utifrån en fastställd prislista.
En del hävdar att lov är dyrt och att det har ökat kommunernas kostander för hemtjänst. Jag skulle säga att det faktiskt inte är lovens fel utan felet ligger i att många är för dåliga på att följa upp beslut och uppföljning av kvalitén. Senast häromveckan var jag på ett möte där tjänstemän menade att det skulle vara billigare med ren upphandling istället. Mer fel kan det ju inte bli. Jag kommer aldrig delta i ett beslut som avskaffar loven. Lov systemet är en viktig valfrihet för individen och det kommer jag försvara. Lov systemet måste få kosta men uppföljningen måste bli bättre.


Den nuvarande regeringen vill inte att personer med funktionsnedsättning ska få chansen att leva ett drägligt liv. Det är så tydligt i alla de artiklar som beskriver olika människoöden. Människor bland dem många barn som förlorar sin personliga assistans pga nya beslut hos försäkringskassan. Jag skäms å regeringens vägnar att man kan behandla dessa människor på detta sätt. Svaren som kommer från regeringsföreträdare är så horribla. De väljer att sticka huvudet i sanden. Hur kunde det bli så fel? Så mycket som de jagade Alliansen när de var i opposition över det här med tidsgränser i sjukförsäkringen. Nu ger de sig på de som är allra svagast. De som inte alltid har en röst som talar för deras sak. Det är så ovärdigt. Så omänskligt. Ni ansvariga ministrar borde byta med alla dessa föräldrar som kämpar för sina barn en vecka. Då skulle ni se med egna ögon att det är inte någon lyx verksamhet det handlar om. Det är ett drägligt dagligt liv.


Att man dessutom från regeringshåll uttalar att det är ett problem att asistansföretag har jurister som hjälper deras kunder gör inte saken bättre. Hur skulle dessa personer kunna försvara sina rättigheter annars? Det är ändå en David mot Goliat kamp som de genomgår när deras behov blir ifrågasatta.


Vi har som bekant två barn med funktionshinder. De har ingen personlig assistans men vi har ändå varit med om olika typer av ansökningsprocesser. Samtliga dessa handlar alltid om att man blir ifrågasatt. Det är oerhört energikrävande. Ibland har jag som mamma fått höra att nu fungerar det i skolan. Nu kan vi dra in antal timmar på elevassistenten. Analysen om varför det fungerar finns inte. Kan det vara så att det fungerar på grund av att man har assistent den tid man har? Det är ett konstigt resonemang. Det är ungefär som om man knycker rullstolen efter halva dagen. När äldsta sonen var i fritidsåldern skulle han inte få assistenhjälp på fritids. Trots att det var den delen av dagen som egentligen var den jobbigaste för honom.


Det finns så mycket okunskap. Det går inte att räkna bara i kronor och ören. LSS är en rättighetslag. En rättighet att kunna få ett drägligt liv. En frihet för den som har behov av det stödet att själv kunna få påverka detta. Den valfriheten tänker jag värna om.


Jag hoppas att regeringen tänker om i denna fråga och ändrar sitt regleringsbrev till försäkringskassan. Jag hoppas att lagstiftningen förtydligas ännu mer till de personer som har behov av stödets fördel. Om regeringen inte inser detta så hoppas jag att svenska folket är så kloka att de röstar bort dem i nästa val.


Jag tänker i alla fall i den roll jag har arbeta för ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.