Vad gör ett kommunalråd egentligen?

Bland rusar tiden och det är inte lätt att hinna uppdatera bloggen. Varför har man en blogg? Det finns naturligtvis många orsaker till det men för mig finns egentligen två. Det ena är att själv kunna uttrycka sig ofiltrerat om olika åsikter. Det andra är för att ni ska kunna följa mig i det arbete jag gör och vet vad jag faktiskt gör.
Jag visste faktiskt inte så mycket om vad ett kommunalråd gjorde innan jag själv valdes till det. Jag tillhör ju de här personlighetstyperna som gärna kastar mig ut för "stupet" i en ny utmaning. Det mesta brukar ju lösa sig med tiden. Men jag hade ju varit riksdagsledamot så jag visste ju en hel del om det politiska arbetet.
När jag nu summerar två och ett halvt år så kan jag konstatera att detta är nog bland det roligaste jag gjort i livet men samtidigt det svåraste. Många av de beslut som jag medverkar till både direkt och indirekt har faktiskt en direkt påverkan på människors liv. I riksdagen om man får tillåta sig att jämföra så är inte påverka så direkt som i en kommun.
Man måste gilla människor när man är kommunalråd och man måste gilla möten. För möten har vi ett överskott av. Den som trodde att ppt presentationer var utdöende kan jag meddela att du har fel. I vårt stadshus är de fullt levande varenda dag. *Vissa perioder har vi sm i det eller åtminstone känns det som det. Då gäller det att ha tålamod. Själv tillhör jag de som gärna visar en bild som stöd men att ha 100 bilder med massa text och tabeller är inget för mig direkt.
Men bakom varje presentation så ligger en hel del jobb. Vi har duktiga handläggare i stadshuset inom många olika områden.

Att träffa människor är något som jag gillar och som jag gör varje dag. Både i formella sammanhang men också mer informella. Jag tror trots vår digitala värld att det finns inget som kan överträffa ett mänskligt möte.

Igår träffade jag massa människor i vår fina huvudstad. Det var skls skolriksdag och det var 2300 deltagare. För er som redan nu undrar så kan jag avslöja att nej jag hälsade inte på alla dem.

Att träffa människor som kommunalråd betyder att man i vissa fall

bereder olika ärenden som ska upp i formella beslutsforum. Det betyder också att man träffar någon eller några som vill påverka ett beslut. Det kan också vara att jag vill träffa några för att berätta om det jag gör. Jag försöker också att göra många verksamhetsbesök och då är jag intresserad av vad de gör på just det företaget.

Att vara kommunalråd innebär också att ta ställning i en hel del frågor och marknadsföra det så att invånarna här i Västerås vet vad jag tycker och vet varför de ska ta just mitt partis valsedel nästa gång. Igår gjorde jag en markering. Jag fattade beslutet om att inte delta i årets Almedalsvecka. Det som blev droppen för mig var när arrangörerna av veckan upplåter plats för ett nazistiskt parti. Ett parti som öppet bekänner att de tror på nazism. För mig är inte nazism förenligt med demokrati.
Det finns många som tycker i frågan och det är inte en helt enkel fråga. Men jag måste vara ärlig mot mig själv och kunna se mig själv i spegeln. För er som läser min blogg så vet ni att jag under påsklovet besökte Auschwitz. En av de platser på jorden där ondska och hat dödade 2,3 miljoner ,människor. Jag kan inte delta på samma premisser som de vars ideologi ledde till detta avskyvärda deltar.
För mig är det skillnad på en öppen offentlig yta. Att de har rätt precis som jag att framföra sina åsikter är en sak men ett arrangemang tillhör den som arrangerar. Då har man ett ansvar för vad man släpper in anser jag. Genom att bjuda in dem till Almedalen så beträder man en farlig väg. Demokrati förutsätter att man står upp för vissa demokratiska värden. Ett demokratiskt samhälle kan aldrig vara neutralt. Yttrandefrihet är grundläggande i en demokrati men yttrandefriheten måste innefattas i en gemensam hederskodex som är det demokratiska samhällets förutsättning. Det handlar om alla människors lika värde, likhet inför lagen, tolerans och respekt för den enskilda människans värdighet. Det är just emot dessa värden som Nordiska Motståndsrörelsen vänder sig. De kränker alltså inte bara den enskilda människan utan utgör ett grundskott mot demokratin som sådan. Det ansvaret vill inte arrangörerna ta och då får de klara sig utan mig.
Jag lägger inte mitt beslut på andra. Det finns andra som inte gör samma bedömning som jag och det får stå för dem.Gränsdragningarna kommer aldrig vara oproblematiska.

Ikväll ska jag träffa föräldrar till barn som har hörselnedsättningar och prata om deras förskolemiljö. Det är oerhört viktigt oavsett vilken funktionsnedsättning man har att man får det stöd man behöver som barn för att kunna utvecklas optimalt efter sina förutsättningar.


Kommentarer