En del av hållbarheten är Remida
Jag bjuder på en "precis efter träning" selfie. Jag blev så glad att det fanns ett gym på hotellet där vi bor.
Remida är ett kreativt återanvändningscenter här i Reggio Emilia. Vi har ett liknande i Västerås som är skapat med inspiration från detta. Nu funderar vi på om vi ska ta ett steg till och få en certifiering på vårt center hemma. En certifiering innebär att man får en kvalitetstämpel och att man får vara med i ett närverk som finns över världen med liknande center.


Här berättar en av pedagogistorna om de olika projekt som Remida drivit och driver.

Remida är ett kulturellt projekt som handlar om hållbarhet.

Den här bilden kom i lite fel ordning när jag laddade upp. Men kvinnan på bilden är kommunalråd i Reggio Emilia. Vi hade förmånen att få besöka deras stadshus och få höra om deras politiska utmaningar.

Den här bilden togs för ett år sedan när förskolenämnden hade en workshop med två av de pedagogistor som vi har i Västerås på Konstmuseet. Då skulle vi kreativt skapa hur vi tänkte om förskolan i framtiden.

På Remida här i Reggio fick vi vara med och skapa i deras projekt som handlar om grässtrån. Kreativiteten flödade hos deltagarna. Det blev jättefina kreationer.


Remida centret här i Reggio leder kreativa work shops för pedagoger, för barn och ibland för allmänheten.
Centret samarbetar med det kommunala renhållningsföretaget och med ca 200 företag som skänker överblivet material till centret som annars skulle kastas. Det är inte second hand material utan nytt men oanvändbart för det företaget. Materialet sorteras och görs rent för att kunna användas i verksamheterna. En del av Remida centret är ett lager där förskolor och andra offentliga institutioner kan komma och hämta skapande material.
Pedagogiken bygger på att erbjuda barn material som inte på förhand är bestämt vad det ska bli. Pedagogistan leder ett projekt och så får barnet använda material för att undersöka och skapa något i projektet. Det är ett fantastiskt sätt att använda barns kreativitet på.


Samtidigt som vi är här mötes vi av nyheten om ytterligare ett terrorattentat i vår omvärld. Denna gång i London. Det är fruktansvärt att det händer. Jag ber en bön för alla de anhöriga som nu är drabbade på olika sätt av den ofantliga sorg som det innebär att förlora någon som man älskar.
tydligen om jag förstod nyheterna rätt så är attentatsmannen nedskjuten. Jag hoppas att de även griper de som finns bakom detta också om det inte redan har hänt. För även om han var ensam i utförandet av detta fruktansvärda så finns det säkert fler som har planerat detta.


VLT rapporterar stort på första sidan idag om en moské på Råby som tydligen har haft kopplingar till människor som predikar ett extremt budskap. Det är fruktansvärt när man använder religioner för att skapa en politisk ideologi som bygger på hat och våld. Det är viktigt att inte låta den typen av budskap få fäste hos människor. Världen behöver mer kärlek inte hat.Kommentarer