Budget 2018

​Visst känns det lite tidig att arbeta med budget för 2018 men det krävs. Vi har många viktiga verksamheter och de måste få veta sina förutsättningar tidigt så att de kan planera.

Idag har vi kommunstyrelse. Vi har nu fått de andra partiernas budgetförslag och det är en spretig blandning. Liberalerna vill slå sönder vårt kollektivtrafiksystem som vi kallar för smart koll. Smart koll innebär i korthet raka linjedragningar och en förutbestämt turtäthet. Man vet att under dagen så går en viss linje med ex 10 minuters trafik eller 7 minuters trafik. 

Moderaterna vill spara främst på äldreomsorgen. De vill upphandla mer. Det innebär på hemtjänstsidan att de avskaffar loven. Loven är lagen om valfrihet något som mitt parti har slagits för och var en av idebärarna till. Lagen om valfrihet är viktig för den enskilde. 

Vänsterpartiet höjer skatten med 35 öre. Det ger dem extra utrymme att satsa pengar på allt möjligt.
Sverigedemokraterna ska spara på alla kostnader för invandringen. 120 miljoner närmare bestämt. Exempelvis vill de inte lägga några pengar på tolkar.

Som Kristdemokrat tar vi ansvar för den budget vi lägger i majoriteten. Visst finns det saker som sett annorlunda ut om vi styrt med egen majoritet. Exempelvis så hade vi prioriterat en skattesänkning för vi vet att det leder till fler arbetade timmar som i sin tur leder till mer pengar att fördela till viktiga verksamheter. Men vi står fullt bakom det förslag som idag läggs på kommunstyrelsens bord.

Det är tufft men nödvändigt att vara med och ta ansvar för ekonomin. Det finns många behov både på kort och lång sikt. Man måste ändå alltid utvärdera om vi gör rätt saker och om vi kan göra saker på ett annat mer resurssnålt sätt. Allt för vårt gemensammas bästa.
Det kommer bli en spännande eftermiddag på kommunstyrelsen.

Kommentarer