Att bygga en stad

Att bygga en stad handlar inte bara om att rent fysiskt se till att bygga bostäder. Det handlar inte heller bara om att bygga en fungerande infrastruktur. Att bygga en stad handlar om att människor faktiskt ska leva och verka i en stad också. Man ska också kunna ha tillgång till en aktiv fritid med en bred inriktning.
Västerås är en stad som innehåller mycket. Den här årstiden, en dag som denna är det fantastiskt att vara ut på Mälarisen. Varje år fixar en förening som heter ideella plogare en ordentlig plogad bana så att det är möjligt att åka långfärdsskridskor.Ett fantastiskt jobb gör ni. Stort tack till alla inblandade.
Jag ska erkänna att jag äger faktiskt äger långfärdsskridskor. Jag fick ett par i 25 års present för länge sedan. Men jag har inte fått tummen ur att köpa ett par pjäxor som passar till. Det får blir till nästa år. Det har inte varit så enkelt att ge sig ut med små barn.
I vår översiktsplan som sträcker sig till 2026 och som nu är ute på samråd för revidering så pratar vi om att bygga staden inåt. Det handlar inte bara om att förtäta. Det handlar om att ta hand om den miljö som vi har och utveckla den.
Det finns en del som ryggar tillbaka instinktivt när de hör ordet förtätning. de tror att det är gröna stråk och parker som ska byggas bort. Så är det inte. Det är det som man planeringsmässigt kallar för döda ytor. Det kan exempelvis vara en oanvänd grusyta.
Miljömässigt och hållbarhetsmässigt är det bättre att bygga i områden där det redan finns bebyggelse och utbyggd kollektivtrafik. För att spara på grönytor är det också klokt att där det är lämpligt bygga mer på höjden.


Angående förskolesituationen som är viktig när man bygger en stad. Vi arbetar föbrilt med att lösa situationen för alla de som söker förskola här och nu men också med att bygga ut antalet förskolor och avdelningar. Vi har just nu 58 nya avdelningar i produktionsprocessen. Det är alltid en hög efterfrågan på förskoleplatser under årets första 3 månader. Så ser det ut varje år om man tittar tillbaka. Det finns väldigt många processförbättringar att göra. Det har varit svårt att få fram tillförlitlig statistik ur systemet. en systemuppgradering behövs. Det har varit många olika bilder av hur behovet faktiskt ser ut. Det gör det inte enklare direkt att få en överblick och få underlag till beslutsfattande. Nu har vi i alla fall en gemensam bild vilket är ett första steg och den akuta problematiken omhändertagen och kommer att lösas. Alla föräldrar som sökt plats till sitt barn och angett behovsdatum i jan-mars 2017 kommer att få ett erbjudande den 13 mars. Erbjudandet kanske inte kommer vara exakt den förskola man sökt men i området. Man ska inte få erbjudanden som ligger på andra sidan stan om man inte har önskat det. Det kan ju vara så att man väljer i närheten där man arbetar. Det känns skönt i alla fall att ha ett datum när besked ska skickas ut  men fortfarande naturligtvis otillfredsställande att det kommer så sent. Det jobb som görs nu skulle ha gjorts för en tid sedan. Jag kommer i alla fall göra allt i min makt för att denna situation inte ska uppstå igen.

För övrigt har helgen inneburit firande av vår fina kille som fyllde 8 år. Det är ofattbart att det gått så lång tid. Under graviditeten med honom så pluggade jag och jobbade deltid. Jag skrev min c uppsats tillsammans med Camilla i företagsekonomi. Mot slutet var det lite skakigt men vi gick i mål med uppsatsen. En kort tid efter att vi var godkända med uppsatsen så var jag på en rutinkontroll där bm upptäckte att blodtrycket var högt. Det var på fredagen och på tisdagen hade jag blivit så dålig att de var tvungna att ta ut honom 6 veckor för tidigt. Tänk vad snabbt det förändrades. Nu slutade allt jättebra. Efter ett par dagar på avdelning 69 fick vi komma hem med hemsjukvård för för tidigt födda. Nu fyllde han som sagt 8 år.

Utanför den lilla världen så händer det massa saker. Malmö har återigen drabbats av dödsskjutningar. Jag lider med de familjer som har drabbats. Jag har inte någon quick fix på hur situationen ska lösas. Här behöver man samla alla goda krafter och gemensamt stoppa mörka krafter. Polisen behöver civilsamhällets hjälp för att sätta dit de som begår så hemska brott. Naturligtvis behöver polisens resurser förstärkas där de bäst behövs också. Vi behöver jobba aktivt med trygghet och tillitsfrågor på alla nivåer. Det låter lite flummigt men någon ansvarig måste ta på sig ledartröjan och samla polis, skola, myndigheter, socialtjänst och civilsamhälle. tillsammans måste de göra en konkret åtgärdsplan för hur de ska agera i olika miljöer. Alltifrån hur de ska arbeta med värderingsfrågor till ökad polisnärvaro och nattvandrare. Jag påstår inte en sekund att det är enkelt men det är ett jobb som måste göras.

Det är inte någon quick fix att få ordning på kroppen heller. Detta år har börjat bra men det är ett stort jobb kvar. Så nu är det dags för ett pass på crosstrainern.


Kommentarer